Kostas Black

Riferimento: Kostas 180

Description

Titanium around frame in metal.

Hashtags

Attributes

Frame
Unisex
Terminali
Black
Titanium
Black

Price

99,00 €
Out of stock

VIEWED PRODUCTS